KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporları

KİHEP BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

KİHEP’in genel etkilerine bakıldığında, KİHEP katılımcısı kadınların birbirine benzeyen veya benzemeyen alanlarda kendilerini geliştirdiği görülüyor. KİH-YÇ, hem içerik hem de saha uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla, programın etkilerini ölçmek ve için düzenli olarak bağımsız uzmanlara etki değerlendirme çalışmaları yaptırmakta. Bu kapsamda, ilk çalışma 2003 yılında tamamlandı. 2005-2011 dönemindeki KİHEP uygulamalarının etkisini değerlendiren son değerlendirme çalışması ise 2012 yılında tamamlandı. Her iki araştırmanın raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1995 – 2003 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
1995 – 2003 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (Türkçe)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (Türkçe)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (İngilizce)

2005-2011 yıllarını kapsayan son araştırmaya göre, KİHEP’in katılımcı kadınlar üzerindeki etkisi kısaca şöyle özetlenebilir:

  • Eğitimi yarıda kesilen kadınların yüzde 35’i (her 10 kadından 4’ü) okula döndüğünü,
  • Daha önce ev dışında çalışmayan veya iş yaşamına ara veren kadınların yüzde 33’ü (her 10 kadından 3’ü) iş hayatına atıldığını, bunların yüzde 7’si de kendi işlerini kurduğunu,
  • Katılımcıların neredeyse hepsi (yüzde 94’ü) özgüvenlerinin arttığını,
  • Aile içinde alınan kararlarda kadınların yüzde 89’u (her 10 kadından 9’u) daha fazla söz sahibi olmaya başladığını,
  • Katılımcıların yüzde 67’si (her 10 kadından 7’si) çevresinde siyasi açıdan daha aktif olmaya başladığını,
  • Yüzde 59’u (her 10 kadından 6’sı) kadın örgütlerine aktif olarak katılmaya başladığını belirtmiştir.