KİHEP Kurumsal İşbirlikleri

KİHEP KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

BELEDİYELER İLE İŞBİRLİKLERİ ve KİHEP KURUMSAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KİH-YÇ, KİHEP uygulamaları kapsamında, ülkedeki politik koşullar ve değişiklikler dolayısıyla özellikle 2012’den sonra belediyelerle daha yoğun işbirlikleri geliştirmeye yöneldi. 2013, 2016 ve 2017 yıllarında katılımcıların büyük çoğunluğunu belediyelerin kadın danışma merkezlerinde veya sosyal yardım/hizmet birimlerinde görev yapmakta olan kadın belediye çalışanlarının oluşturduğu 4 KİHEP Eğitici Eğitimi düzenlenerek bu belediyelerle sürdürülebilir kurumsal işbirlikleri kurduk. Çoğu İzmir merkezli olan 40’tan fazla belediye ile devam etmekte olan bu işbirliklerinin bazılarını imzalanan protokoller ile daha kurumsal hale getirdik.


Geçtiğimiz iki senede toplam 13 belediye ile KİHEP Kurumsal İşbirliği Protokolü imzaladık. Protokol imzaladığımız belediyeler alfabetik sırayla aşağıdaki gibi:


Şişli Belediyesi (İstanbul)

KADIN ÖRGÜTLERİ İLE İŞBİRLİKLERİ

KİH-YÇ, doğal ortakları olarak gördüğü yerel kadın örgütleriyle kalıcı işbirlikleri kurmak için özel çaba sarf eder ve sadece KİHEP uygulamaları konusunda değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası kadın ağlarında da bu örgütlerle birlikte hareket etmeye de öncelik verir. Yerel KİHEP uygulamaları, özellikle de hiçbir kadın örgütünün bulunmadığı yerlerde yeni ve bağımsız kadın örgütlerinin kurulmasında çok etkili oldu. Bunun yanında KİHEP’li kadınlar, yerellerinde var olan kadın örgütlerinin gelişmesine ve siyasi mekanizmalara katılmasına katkıda bulundu. Bu yerel örgütlenmeler zamanla KİH-YÇ’nin kurumsal ortakları haline geldi ve üyelerinden bir veya birkaçını KİHEP Eğitici Eğitimi’ne göndererek programı yerelde uygulamaya başladı. Şu ana kadar onlarca kadın örgütüyle kurulan bu işbirlikleri bir yandan kadınların yerelde güçlenmesine diğer yandan da kadın örgütleriyle yeni işbirlikleri kurulmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

KİH-YÇ ve Muş Kadın Çatısı Derneği olarak işbirliği içinde 15-18 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik Kız Çocuklarını Güçlendirme Programı için 10 modülden oluşan bir Eğitici El Kitabı geliştirdik. Ancak programın pilot uygulamasına geçileceği 2016 yılı sonunda çıkarılan bir KHK ile Muş Kadın Çatısı Derneği’nin kapatılmasından dolayı programın saha uygulaması gerçekleştirilemedi. Programın nerede, kimle nasıl uygulanacağı konusunda hala net bir plan bulunmamakla beraber, potansiyel etkisinin güçlü olacağı varsayılıyor. Pilot uygulamanın önümüzdeki dönemin koşullarına bağlı olarak, sonraki yılların planlamasına dahil edilmesini öngörüyoruz.

Özellikle 2016’dan bu yana KİHEP’i kendi çalışmaları kapsamında uygulamakta olan kadın örgütleriyle kurduğumuz işbirlikleri giderek artıyor. Kasım 2016’da KHK ile kapatılan Van Kadın Derneği ve Muş Kadın Çatısı Derneği’nin yanı sıra İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Kadınları Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi feminist örgütlerle proje geliştirme alanında dayanışma içinde çalıştık. Önümüzdeki dönemde uygulanacak bu projeler kapsamında KİHEP ve seminerler gibi eğitim faaliyetleri KİH-YÇ ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) TÜRKİYE OFİSİ İLE İŞBİRLİĞİ

Kadının İnsan Hakları Eğitimleri (KİHE)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi ile uzun süre devam eden işbirliği neticesinde KİH-YÇ, Mart 2015’te ILO ile “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında bir anlaşma imzaladı. Ana yararlanıcısı İŞKUR olan proje kapsamında, KİHEP temelli 10 haftalık KİHE grup çalışmalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliği konulu seminer içeriklerinin hazırlanması ve uygulamalarından sorumluyduk. Ekim 2015’te İŞKUR’un projeden çekilmesiyle birlikte revizyona gidilerek pilot illerdeki bazı belediyeler yeni yararlanıcı partnerler olarak projeye dâhil edildi. Bu kapsamda 19 belediye ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 7 belediye ile ILO arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imzalanan belediyeler, Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, İstanbul’da Maltepe Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi, Ankara’da Yenimahalle Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ydi. Ayrıca adı geçen belediyelerde çalışan kadın personele yönelik 10. KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Mart 2016’da başlayıp Şubat 2017’de sona eren saha faaliyetleri ile 7 belediyenin mesleki eğitim ve hobi kurslarına katılan 827 kadın ile toplam 56 KİHE grup çalışması gerçekleştirildi. Pilot bir uygulama olarak yürütülen KİHE programı için, KİHEP’in ana içeriğine ve metodolojisine dayalı olarak farklı materyal ve yayınların yanı sıra aşağıdaki 10 modülden oluşan bir el kitabı ile 10 kitapçıktan oluşan bir kitapçık serisi geliştirildi:

  1. Tanışma ve Kadının İnsan Hakları
  2. Anayasal Haklar
  3. Medeni Haklar
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  5. İletişim
  6. Kadına Yönelik Şiddet
  7. Şiddete Karşı Stratejiler
  8. Kadın ve Sağlık
  9. Kadının Ekonomik Hakları - Bölüm I
  10. Kadının Ekonomik Hakları - Bölüm II
KİHE için hazırlanan yayınlar

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri

ILO ile yürütülen proje ile birlikte KİH-YÇ, 2016 yılında “Eşitliği Destekliyorum” seminerleri başlığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı seminerler konusunda pilot uygulamalara başladı. Gerçekleştirilen 18 seminer çalışmasına partner belediyelerde, özel şirketlerde ve sendikalarda çalışan 546’sı kadın, 799’u erkek, toplam 1345 kişi katıldı. Bu deneyimler ışığında KİH-YÇ, oluşturulan ilk içeriği sahanın ihtiyacı doğrultusunda revize ederek 4 saatlik oturumlar şeklinde ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” başlığıyla KİHEP protokolü imzalanan 3 partner belediyenin çalışanlarına ve çeşitli STÖ’lere yönelik uyguladı. Mart 2018 itibariyle İstanbul’da Kadıköy Belediyesi, Ankara’da Çankaya Belediyesi ve İzmir’de Karabağlar Belediyesi çalışanlarına yönelik 9, İstanbul ve Çanakkale’de STK gönüllülerine yönelik 2, toplamda 11 semineri 459 kişinin (168 erkek, 261 kadın) katılımıyla gerçekleştirdi. 2018 yılında 9 seminer daha organize ederek pilot uygulamaların tamamlanmasını, seminer içeriğini ise 2018 yılında başlatılacak bağımsız etki değerlendirme çalışmasının verileri ışığında değerlendirerek bu doğrultuda seminerlere ilişkin yol haritasını netleştirmeyi hedefliyoruz.


Seminer Katılımcılarından Geribildirimler

 

Tüm belediye bu eğitimden geçmeli.


- TCE Semineri Katılımcısı, Belediye Çalışanı, Kadın, İstanbul, 2017


Bu tür seminerlerin daha fazla yaygınlaşmasını dilerim.


- TCE Semineri Katılımcısı, Belediye Çalışanı, Kadın, İstanbul, 2017


Sunumun dili çok iyiydi. Hayatın içinden örneklerle toplumsal cinsiyetin anlatılması çok önemli.


-TCE Semineri Katılımcısı, Belediye Çalışanı, Kadın, Ankara, 2017


Seminerde çok az sayıda erkek vardı, bence katılanların büyük çoğunluğu erkek olmalı.


-TCE Semineri Katılımcısı, Belediye Çalışanı, Erkek, Ankara, 2017


Eşitlik konusunda kendimizi farklı görürken aslında bizde de kalıpların olduğunu görmek ilgi çekiciydi. Ayrıca kız-erkek ayrımının bebekken başladığını ve hayatın her alanında devam ettiğini görmek beni şaşırttı.


-TCE Semineri Katılımcısı, Belediye Çalışanı, Erkek, İzmir, 2017