Kampanya ve Bildiriler

KAMPANYA ve BİLDİRİLER

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) olarak kuruluşumuzdan bu yana pek çok ulusal kampanya başlattık ve/veya bunların koordinasyonunu üstlendik. Bu kampanyalarla ilgili bilgiye Dönüm Noktaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Başlattığımız ve/veya sekreteryasını yürüttüğümüz ulusal kampanyalar dışında, Türkiye’deki ve dünyadaki kadın ve LGBTİ+ hareketleri/örgütlerinin inisiyatifinde düzenlenen çok sayıda kampanyaya da çeşitli şekillerde destek veriyoruz.

2016 yılından beri koordinasyonunu üstlendiğimiz veya destek verdiğimiz ulusal ve uluslararası kampanya ve bildirilerden bazılarını derlediğimiz liste aşağıdaki gibi:

 

ULUSAL KAMPANYA ve BİLDİRİLER

 

Flormar ve Yves Rocher’ye yönelik imza metni ve boykot kampanyası

Haziran 2018

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan çoğunluğu kadın 120 işçinin işe iadesi için Flormar ve Yves Rocher’ye yönelik imza metni ve boykot kampanyası

(Türkçe, İngilizce, Fransızca)


Gözaltındaki Hak Savunucuları Yalnız Değildir!

Temmuz 2017

Bir sivil toplum eğitimi sırasında hukuksuz şekilde gözaltına alınan Kadın Koalisyonu üyesi arkadaşlarımız İlknur Üstün ve Nalan Erkem’in de aralarında bulunduğu 10 hak savunucusunun derhal serbest bırakılmasına yönelik imza metni ve kampanya

Erkek Şiddetini Görünmez Kılan Yasa Tasarısına İtiraz Ediyoruz!

Nisan 2018

Çocukların haklarını gözetmeden ve hak temelli bir yaklaşım benimsemeden, ilgili tarafların görüşü alınmadan hazırlanarak 9 Nisan 2018’de TBMM’ye sunulan, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geri çekilmesi ve iyileştirilmesine yönelik imza metni ve kampanya


Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz

Temmuz 2017

Hapishanelerde pedlerin ücret karşılığı satılması, miktar ve çeşitlilik açısından yetersizlik dolayısıyla erişilebilir olmaması ve bu sebeple kadın ve trans erkek mahpusların sağlık haklarının ihlaline karşı düzenlenen “Hapishanelerde ücretsiz ped istyoruz!” kampanyası ve imza metni

Diren Haklarını İstiyor!

Şubat 2018

Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve burada maruz bırakıldığı transfobik uygulamalar sebebiyle ölüm orucuna başlayan trans mahpus Diren Coşkun’un taleplerinin karşılanması ve tüm trans mahpuslara yönelik keyfi ve hukuk dışı uygulamaların son bulması için imza metni ve kampanya


Tecavüzü Aklayacak Hiçbir Yasayı Kabul Etmiyoruz!

Kasım 2016

AKP’nin, çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin TCK 103. Madde Yeni düzenleme Önerisi ve Geçmişe dönük Af Önergesi’nin derhal geri çekilmesini talep eden bildiri


Kadın Örgütlerinden Çocuk İstismarı Düzenlemesine İtiraz

Kasım 2016

Kadın ve çocuk hakları örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na itiraz kampanyası ve imza metni

Bu Yasalar Böyle Geçmez!

Ekim 2017

Kadınlarınki başta olmak üzere tüm itirazlara rağmen Meclis gündemine alınan ve kadınlar ile LGBTİ+’ların üzerindeki baskıları artıracak olan Müftülük Yasası olarak bilinen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mağdur Hakları Yasa Tasarısı’na yönelik itiraz kampanyası ve imza metni


Yeni Onaylanan TCK 103 Düzenlemesi Uygulamada 12-15 Yaş Arasında Rıza Aranma Tehlikesi Yaratabilir

Kasım 2016

Onaylanan Türk Ceza Kanunu (TCK) 103 düzenlemesinin uygulamada 12-15 yaş grubu için rıza aranması tehlikesi yaratabileceğine ilişkin bildiri


ULUSLARARASI KAMPANYA ve BİLDİRİLER

 

Khalida Jarrar İçin Özgürlük!

Haziran 2018

İsrail tarafından idari tutuklu olarak tutulan Filistinli feminist milletvekili Khalida Jarrar’ın serbest bırakılmasına yönelik imza kampanyası


ABD'nin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları Alanındaki Fonları Geri Çekmesine İtiraz

Şubat 2017

Trump yönetiminin Global Gag Rule olarak bilinen ve ABD federal fonlarının kürtaj alanında çalışan uluslararası STK’lara aktarımını engelleyen politikalarına itiraz etmek için imzaya açılan metin

İstanbul Sözleşmesi'ne Karşı Yürütülen Kampanyaya İtiraz Ediyoruz!

Nisan 2018

9 farklı ülkeden 333 örgütün imzasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne, İstanbul Sözleşmesi’nde toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine aykırı birtakım değişiklikler yapılması talebiyle gönderilen metne yönelik itiraz bildirisi


Hande Kader için Adalet!

Ağustos 2016

Öldürülen trans aktivist Hande Kader için adalet çağrısıyla yayınlanan bildiri

Polonya Parlamentosu Kadınların Sağlığını ve Haklarını Korumalı!

Mart 2018

Polonya Parlamentosu’na getirilen ve ülkede zaten kısıtlı olan kürtaj haklarını daha da kısıtlamayı hedefleyen “Kürtajı Durdurun” başlıklı kanun taslağına karşı imzaya açılan metin


Kadın Hakları Örgütleri, Hükümetleri "Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi" Bildirgesi'ni Reddetmeye Çağırıyor!

Aralık 2017

Hükümetlere, Dünya Ticaret Örgütü’nün dünya genelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve kadın emeği sömürüsünü pekiştirecek, kadınların ekonomik güçlenmesi üzerine açıklamasını reddetmeleri için çağrıda bulunmaya yönelik imza metni