Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ile ilgili faaliyetlerin planlanması,
yürütülmesi, takibi ve ilgili kişilere ve kurumlara raporlanması.