Tanıtım Materyalleri

TANITIM MATERYALLERİ

KİH-YÇ Dernek Broşürü – Türkçe

KİH-YÇ Dernek Broşürü – İngilizce

KİHEP Broşür

KİHEP Flyer

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Broşürü