Haklarımız Var!

HAKLARIMIZ VAR! KİTAPÇIKLARI

KİH-YÇ’nin, yasaları herkes için erişilebilir kılma amacı çerçevesinde “Haklarımız Var!” başlığı altında bir kitapçık serisi bulunuyor. Herkes tarafından anlaşılabilir olma temel kaygısıyla hazırlanan dizideki kitapçıklarda yalın bir dil ve zengin görsel malzeme kullanılıyor. Haklarımız Var! kitapçıklarının doğrudan faydalanıcıları arasında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na (KİHEP) katlan kadınlar da bulunuyor.

Dizinin ilk kitabı olan “Haklarımız Var!”, kadınların ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki temel insan haklarıyla ilgili bilgilere, yaşamdan örnekler eşliğinde yer veriyor.

Serinin ikinci kitapçığı olan “Cinselliğimiz Var!” sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, kadınların cinsellikleri konusundaki olumsuz toplumsal önyargılardan ve baskılardan kurtulmalarına, kendi cinselliklerini tanımalarına ve sevmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Kitapçıkta ayrıca kadınların cinsellikle ilgili sorularına doğru cevaplar bulabilmek için başvurabilecekleri bazı kurumlar hakkında da bilgi paylaşılıyor.

“Doğurganlık Haklarımız Var!” istenmeyen gebeliğe karşı korunma yöntemleri, kürtaj ve infertilite (toplumda bilinen adıyla “kısırlık”) gibi konular hakkında bilgi içeriyor.

Serinin üçüncü kitapçığı olan “Doğurganlık Haklarımız Var!”, kadının doğurganlığına ve bedenine ilişkin haklarının da kadının insan hakları olduğuna vurgu yapıyor.

2016’da ise “Ekonomik Haklarımız Var!” kitapçığını Haklarımız Var! serisine ekledik. Serinin dördüncüsü olan bu kitapçık, Türkiye’de kadınların ekonomik haklarıyla ilgili hak bilinci edinmelerine katkıda bulunacak kapsamlı bilgiler içeriyor. Derneğimizin kurucularından ve feminist iktisat uzmanı Prof. Dr. İpek İlkkaracan tarafından yazılan kitapçıkta, kadınların ekonomik haklarının ne olduğu, ev içi emek, bakım emeği ve bakım ekonomisinin ne anlama geldiği, bu bakım yükünün kadınları nasıl etkilediği, işgücüne katılımları, aile ve iş yaşamı dengesi ile bu dengenin nasıl kurulabileceği gibi konular, hikayeler ve görselleri yardımıyla anlatılıyor. Kitapçıkta özellikle insana yakışır iş ve iş koşulları konusunda bilgiler aktarılırken, işgücüne katılma durumunda ekonomik haklarımızın ne olduğu ve bu hakların ihlalinin nasıl gerçekleştiği ele alınıyor. Kitapçıkta ayrıca, kadınların işgücü piyasasına girmek istediklerinde nasıl bir yol izleyebilecekleri, ne türden kurslara katılabilecekleri ile girişimcilik olanakları ve mikro kredi sunan kurumlarla ilgili bilgiler paylaşılıyor. Son olarak, kitapçıkta, ekonomik haklarımız konusunda bilgi, destek ve eğitim alabileceğimiz kamu kurumları ve sivil kuruluşlarının bilgilerine yer veriliyor.


Düzenli olarak güncellediğimiz Haklarımız Var! serisi kitapçıklarının son versiyonlarına, Türkçe veya Kürtçe olarak buradan ulaşabilirsiniz.

HAKLARIMIZ VAR!

MAFÊN ME HENE!